장삐쭈 단편선 - QnA
2:08
2,513,925
장삐쭈
그림 : 포포
기획, 제작 : 정화조

댓글
 • 계정해킹
  계정해킹

  아 ㅈㄴ 웃기네 ㅋㅋ

 • 넌 내맘 조또몰라 씹새끼야
  넌 내맘 조또몰라 씹새끼야

  애들 정상아니네

 • 황새
  황새

  ეჯწკდსქ.( რუქსდჯწ) წეჰარჰსკფტპწსჯფრკწ შორის ისეთი სიტყვა და საქმე ეხება მისი ცემის და სხვა სახის თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა არ უნდა იყოს ის თითოეული ადამიანის უფლებების სწავლებისა და სწავლის ხარისხის მართვის სამსახურის დებულება უნივერსიტეტის საფინანსო სამსახურის დებულება საზოგადოებასთან ურთიერთობა არ აქვს უფლება უარი თქვას კაცო არ არის ის ადგილი დაიკავა მყარ დისკზე გარკვეული პერიოდის

 • 희투
  희투

  1:11....?

 • 신태환
  신태환

  마지막에 검은팬티는 팬티색깐거다 ㄹㅇ

 • 딸기에이드
  딸기에이드

  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ아니 겁나 웃기네 ㅋㅋㅋㅋ

 • 감규원
  감규원

  아가리 아티스트♥

 • Ta fan
  Ta fan

  तुम कैसे हो?

 • 이성훈
  이성훈

  Q&A하는데 왜 팬티를 입고 있음? 그리고 저 시험보려고 하는데 몇번을 찍을까요?

 • R un
  R un

  아~~~~~~~섹스 하고 싶다~~~~~~

 • ᆞ모윤애
  ᆞ모윤애

  커플은어디로가나요?

 • * B E E *
  * B E E *

  삐쭈님 아저씨 예요 아줌마 예요

 • 웰컴투 소인국
  웰컴투 소인국

  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 개웃기네

 • 김철
  김철

  야한거봐요

 • 민-lemin 레
  민-lemin 레

  삐쭈님 중성화 수술 했어요?

 • 볼에즈로크
  볼에즈로크

  1:25

 • 대웅
  대웅

  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ진짜개판이다

 • ᅲᅲ야구소년
  ᅲᅲ야구소년

  we house and we are going to be there for the meeting on Saturday at the latest and greatest gift card for the latest I can do that for you and your family a very happy and healthy new one and it was so good for you to come to i and I will have the money for work at the same time as the latest version of I can get it was the best day ever since I was a kid and he said that he was a great time in the latest and greatest but it was the same time as the money is in the bank account details for your family is doing well and that you had a great weekend and I'll be there in a few minutes and I'll be there in a few minutes to get a few more days before I get home and I'll get back to you earlier but I was a bit of work and I'll let you know when I can come home and get some you to the Moon and back and I will get it to me and I'll get it was a great time to be in the same room with the latest 😊😊😊😊😊😊😁😊😁😉😊😁😊😉😊😉 your time and consideration in this matter is greatly appreciated thank u sir please find out if u need a great time y 🙏🙏🙏👍🙏👍👍🙏 good luck on your search and rescue 👍👍🙏 I love you so much gg you to the y 🙏 and greatest but y you know when

 • 뚱이일상
  뚱이일상

  야이 미친놈들앜ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ혓바닥이 젓꼭지에 닷냐닠ㅋㅋㅋㄲㅋㅋ

 • 시간은돌아오지 않는다
  시간은돌아오지 않는다

  마지막 버튼은 구독버튼이였다

 • 킹킹
  킹킹

  0:01 잘 들으면 삐쭈님 쪽바리 십니까

 • 계우란
  계우란

  갷엨ㅌㅌㅌㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ웃기눜ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ쿠ㅠㅠㅜㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 • 샷건
  샷건

  그 유튜버에 그 시청자

 • 김상현
  김상현

  레전드다 미친듯이 웃음

 • 무존재
  무존재

  부랄친구랑키스하기대친규부랄에키스하깈ㅌㅌㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 • 오스트리아언론
  오스트리아언론

  루트파이는?

 • バネロピー
  バネロピー

  왜 조두순 이라고 쳤는데 관련자료 로 나오지??

 • 신지민
  신지민

  뭐요?

 • 치토게
  치토게

  와우ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 부랄친구랑 키스하기 친구 부랄에 키스하기ㅋㅋㅋㅋ질문 짱잘만들엇따

 • 박정원
  박정원

  목소리 존나 조앙

 • 세희세희
  세희세희

  아 존나 웃곀ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 • 황민선
  황민선

  장삐쭈 씨발라마 사랑한다~

 • 강현영
  강현영

  ไข่

 • 여찬욱
  여찬욱

  프랑키스

 • eungkeon54 s
  eungkeon54 s

  아 개웃기넼ㅋㅋㅋ

 • 김학철
  김학철

  X나 똑똑해 ㅋㅋ

 • 화르르tv
  화르르tv

  장삐쮸님이 다 더빙하시는 거면 그 외국어 다 읽으신건가...?

 • 마인드
  마인드

  다스는 누구것인가요?

 • yotube name 's
  yotube name 's

  개웃기네ㅋㅋㅋㅋㅋ특히 기자질문ㅋㅋ

 • 김동현
  김동현

  ㅇㅇ님 찬성

 • 공부채널
  공부채널

  겁나 웃기네 ㅋㅋㅋㅋ

 • 세기
  세기

  1:58 이거는 자기가 하고싶은거일듯

 • 프리큐어덕후
  프리큐어덕후

  마지막은 역시 가 ☆ 스 ☆ 배 ☆ 출 ~

 • 평범한 키네시스 클롬
  평범한 키네시스 클롬

  이 형 다른 언어 안 막히고 말한다고 얼마나 녹화를 반복 했을까 상상하니 더 웃기다 ㅋㅋㅋ

 • 박태훈
  박태훈

  정답 3번에서 빵터졌네 ㅋㅋㅋㅋ

 • ᄏᄏᄏᄏᄏ
  ᄏᄏᄏᄏᄏ

  다 비정상적인 질문이얔ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 • 히뽀땡뀨베리
  히뽀땡뀨베리

  장삐쭈님 목소리 개좋다 진심..

 • 장림주
  장림주

  ㅁㅊ

 • 이성찬
  이성찬

  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 • 심심해
  심심해

  침흘리면서 배터지게웃다가 1:48에서 지금 몇십니까에서 뇌 터졌닼ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 레안ㅂ 마음의소리에 50만배 더잼있네 아니 그딴거랑 비교하면 안됨 우리나라 한국 애니계의 초신성이시다

 • mjy마블덕
  mjy마블덕

  1:12 .......?

 • STARDOM
  STARDOM

  장이 무슨모양이면 붕어빵모양이 나옴?

 • 뒓뒓
  뒓뒓

  1:59 ㅁㅊ

 • 김승현
  김승현

  불알개수를 왜물어봐ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 • 호호르
  호호르

  1:58 1:58 1:58

 • 유진경
  유진경

  대체 성별이 왜 궁금한건뎈ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 • 침팬치
  침팬치

  장삐쭈 행님 은 얼공하면 영상재미없울듯

 • 니보이
  니보이

  검은색

 • 뽸숀악마
  뽸숀악마

  안경쓴놈 ㄹㅇ 관종이네ㅋ

 • 신덕수
  신덕수

  겁나웃기네

 • 윤윤
  윤윤

  장삐쭈님 목소리 저만 졸라 멋지나요 ㅠㅠ 넘 좋아요오 ㅠ

 • 김도진
  김도진

  1:59 처럼 섹쓰 하고 싶다

 • 황금변기
  황금변기

  일본은 독도가 지네 땅 이라고 한다. 고로 일본 입장에서 일본=독도, 독도=일본이다. 독도는 우리땅이다. 일본은 독도다. 고로 일본은 우리땅이다.

 • 오렌지감자
  오렌지감자

  그는 정지해 있는 상태나 같은 속도로 운동하는 관측자에게 같은 물리법칙이 성립되어야 한다는 상대성 원리를 받아들였다. 그리고는 빛의 속도는 누구에게나 항상 같은 값으로 측정된다는 광속 불변의 원리를 받아드렸다. 문제는 그가 누군지 밝혀내야...

 • 시공간시공간
  시공간시공간

  친 구젖꼭지빨기vs내젖꼭지빨기

 • 많이큰잭슨
  많이큰잭슨

  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ붕어빵 모양ㅋㅋㅋㄱㄲ

 • 나H J
  나H J

  Сегодня было вкусно. Завтра суббота. Козел.

  • 나H J
   나H J

   부탁

  • 나H J
   나H J

   번역

 • 정다솜
  정다솜

  아니 진짜 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 웃음이 mㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 멈추지가 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 않아 ㅋㅋㅋㅋㅋ

 • 김효성
  김효성

  버닝썬에 연관.되어있다? 아니다

 • 김기철
  김기철

  천재같아

 • 수원왕갈비통닭 레시피 전도사
  수원왕갈비통닭 레시피 전도사

  1:49 타원곡선 y^2=x(x-a^n)(x+b^n)꼴로 변형시켰을때 L(s,E)=L(s,F)인 보형형식 F가 존재하지 않으므로 모순이발생 즉 해가없음

 • 예수믿는청년
  예수믿는청년

  여러분들 정답은 3번입니다

 • 이오스
  이오스

  저 질문이 있다는게 죵나 신기하네

 • 꺄핳
  꺄핳

  0:31 독도는 일본땅이고 일본은 우리땅임

 • 뿌꾸빵
  뿌꾸빵

  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ아 ㅅㅂ 혜나 어떻게 되녜

 • 김한우
  김한우

  Merry cresmarsd

 • 박서연
  박서연

  볼때마다 웃겨 미치겟네 ㅋㅋㅋ

 • WKDVM장프
  WKDVM장프

  ㄹㅇ 웃김 ㅋㅋㅋㅋㅋ 다음 Q/A하면 더 재밌겠네요

 • 빅데이터
  빅데이터

  아 아아~ 섹스하고싶다아~~

 • 미소.
  미소.

  간호사 누나가 이뻤대 ㅋㅋㅋㅋㅋ 개웃기네

 • 디기순
  디기순

  ㅋㅋㅋㅋ아니진짜 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋ미친놈들앜 ㅌ

 • bvovd
  bvovd

  역시 '결'은 섹스지

 • 닉값
  닉값

  저 빨간얼굴 대령아냐?

 • #등대tv
  #등대tv

  ㅋㅋ웃겨

 • 살구살구
  살구살구

  한사람만 이상한 질문함ㅋㅋㅋ

 • 예싱
  예싱

  꿰꾸깔라몽따라시레까레루야사앙기께모ㅁㄴㅇㄻ아노롱ㅁㄴ롭져ㅑㄷㄹㄹ멸휴오ㅑㅕㅇㄶㅅㅅ하공ㄴㅁㄹㅇㄴㅁㅎㄹㄷ죠ㅕㄹㅇㄴㅁㅎ료ㅕㄷㅈㅂㄹ퓨ㅗ머ㅕㅇㄴㅍ쇼ㅣㅍ싶당ㄴㅁㄻㄴㄹㅇㅁㄴㄹㄼ쟈도ㅛㅈㄷㅎㄹ요ㅕㅁㅎㄹㅛ뎢ㄹ햪ㅊㅁㅇ노ㅠㄿ촤ㅠㅁㅍ챶ㅁㄷ횰흉뫄냐ㅓㅣㅠㅜㅍ휴ㅛ몆ㄷㅎ료ㅕ븆도ㅑㅓㅣㅏㅜ

 • jjj asdf
  jjj asdf

  이게제 ㅔ일웃겨 ㅋㅋㅋㅋㅋ

 • ユンミョᆷ'윤연'
  ユンミョᆷ'윤연'

  장삐쭈님 손가락 하나씩 접고 피는거 가능하세요?

 • 송미강
  송미강

  삐쭈님은 이렇게 시청자를 싫어하셨나봐........... (구독버튼,알람설정까지 눌렀는데 ㅠㅠ)

 • 별이
  별이

  마지막뭐임

 • myeong wan
  myeong wan

  존나 웃기네 씨벌 ㅋㅋㅋㅋㅋ

 • TB CYJ
  TB CYJ

  산소 아깝때 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ미췬 ㅋㅋㅋㅋㅋ

 • 느금마
  느금마

  양치하다 다뿜었엌

 • 이도훈
  이도훈

  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 • YT수원
  YT수원

  0.5배로 해보세요 ㅋㅋㅋ

 • 케빈님짱
  케빈님짱

  હેલો હું કોરિયન છું પરંતુ હું ગુજરાતી બોલું છું. રમૂજી વિડિઓ સારી છે. કૃપા કરીને ભવિષ્યમાં ઘણી રમૂજી વિડિઓઝ અપલોડ કરોહેલો હું કોરિયન છું પરંતુ હું ગુજરાતી બોલું છું. રમૂજી વિડિઓ સારી છે. કૃપા કરીને ભવિષ્યમાં ઘણી રમૂજી વિડિઓઝ અપલોડ કરોહેલો હું કોરિયન છું પરંતુ હું ગુજરાતી બોલું છું. રમૂજી વિડિઓ સારી છે. કૃપા કરીને ભવિષ્યમાં ઘણી રમૂજી વિડિઓઝ અપલોડ કરોહેલો હું કોરિયન છું પરંતુ હું ગુજરાતી બોલું છું. રમૂજી વિડિઓ સારી છે. કૃપા કરીને ભવિષ્યમાં ઘણી રમૂજી વિડિઓઝ અપલોડ કરોહેલો હું કોરિયન છું પરંતુ હું ગુજરાતી બોલું છું. રમૂજી વિડિઓ સારી છે. કૃપા કરીને ભવિષ્યમાં ઘણી રમૂજી વિડિઓઝ અપલોડ કરોહેલો હું કોરિયન છું પરંતુ હું ગુજરાતી બોલું છું. રમૂજી વિડિઓ સારી છે. કૃપા કરીને ભવિષ્યમાં ઘણી રમૂજી વિડિઓઝ અપલોડ કરોહેલો હું કોરિયન છું પરંતુ હું ગુજરાતી બોલું છું. રમૂજી વિડિઓ સારી છે. કૃપા કરીને ભવિષ્યમાં ઘણી રમૂજી વિડિઓઝ અપલોડ કરોહેલો હું કોરિયન છું પરંતુ હું ગુજરાતી બોલું છું. રમૂજી વિડિઓ સારી છે. કૃપા કરીને ભવિષ્યમાં ઘણી રમૂજી વિડિઓઝ અપલોડ કરો

 • 케빈님짱
  케빈님짱

  હેલો હું કોરિયન છું પરંતુ હું ગુજરાતી બોલું છું. રમૂજી વિડિઓ સારી છે. કૃપા કરીને ભવિષ્યમાં ઘણી રમૂજી વિડિઓઝ અપલોડ કરો

 • 희둥이
  희둥이

  일본 영어 ㅋㅋㅋㅋ

 • YW Song
  YW Song

  적어도 일본에는 통한다. 세계로 나아가라. 닥터 노구찌 엄마가

 • 구중서
  구중서

  혹시바봉이마가

다음 것